Atria Suomi Oy / Lihakauppa.fi / Etuasiakkuuden ehdot

 

Näitä etuasiakkuusehtoja on päivitetty viimeksi 15.2.2024


 1. 1.    Etuasiakkuuden tarkoitus ja ylläpitäjä
  Näitä jäsenyysehtoja sovelletaan Atrian ylläpitämään lihakauppa.fi -sivuston verkkokaupan (”Verkkokauppa”) etuasiakkuusohjelmaan (jäljempänä “Etuasiakkuus” tai ”Etuasiakkuusohjelma”). Etuasiakkuus on tarkoitettu Verkkokaupan kuluttaja-asiakkaille (jäljempänä “Etuasiakas”, ”asiakas” tai ”sinä”), jotka haluavat saada Verkkokaupasta Etuasiakkaille kuuluvia etuja. 
  Etuasiakkuusohjelman ylläpitäjä ja omistaja on Atria Suomi Oy, Y-tunnus 1800395-5 (jäljempänä ”Atria” tai ”me”). Kaikissa Etuasiakkuuteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme www.lihakauppa.fi/asiakaspalvelu.

 2. 2.    Osallistumisedellytykset 
  Rekisteröityäkseen Etuasiakkaaksi asiakkaan tulee olla vähintään 18-vuotias. Etuasiakkuus on henkilökohtainen, ja Etuasiakkuus on tarkoitettu ainoastaan kuluttaja-asiakkaille. Etuasiakkuusohjelman käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Etuasiakkuuteen liittyvän käyttäjätilin (jäljempänä ”Etuasiakkuustili” tai ”Käyttäjätili”) luominen Verkkokaupassa edellyttää sekä voimassa olevaa matkapuhelinnumeroa että sähköpostiosoitetta . 
  Etuasiakkuustilin voi luoda myös Google- ja Facebook-tiliä käyttäen, jolloin matkapuhelinnumeroa ei vaadita osana rekisteröitymisprosessia.

 3. 3.    Rekisteröityminen ja käyttäjätili
  Etuasiakkuuden käyttäminen on asiakkaalle maksutonta ja vapaaehtoista. Jotta voit saada itsellesi Etuasiakkuuden tarjoamia asiakasetuja, sinun tulee luoda itsellesi Etuasiakkuustili Verkkokaupassa (www.lihakauppa.fi).
  Asiakkaan ilmoittamalle sähköpostiosoitteelle voidaan perustaa vain yksi Etuasiakkuustili, eikä niitä voida yhdistää toiseen Etuasiakkuustiliin. Toisen henkilön sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai muun yhteystiedon käyttäminen on kiellettyä.
  Etuasiakkaana sinun on  
  •    oltava itse vastuussa sen laitteen ja selaimen turvallisuudesta, jolla käytät Etuasiakkuusohjelmaa  
  •    annettava oikeat yhteystietosi rekisteröityessäsi ja pitääksesi tietosi ajan tasalla  
  •    säilytettävä mahdolliset käyttäjätietosi ja salasanasi turvallisesti  
  •    oltava luovuttamatta mahdollisia tunnuksia kolmansien osapuolten tietoon  
  •    vaihdettava mahdollinen salasanasi väärinkäytöksen sattuessa tai väärinkäytöstä epäillessäsi sekä avustettava Atriaa epäillyn väärinkäytöksen selvittämisessä  
  •    välittömästi ilmoitettava Atrialle mahdollisen Etuasiakkuustilisi luvattomasta käytöstä 
  •    käytettävä Etuasiakkuusohjelmaa näiden ehtojen sekä voimassa olevien lakien mukaisesti.   
  Mikäli Atrialla on syytä epäillä väärinkäytöstä, Atria voi milloin tahansa estää mahdollisen Etuasiakkuustilin käyttämisen ja poistaa Käyttäjätilin. Etuasiakkaana olet vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiesi tietojen oikeellisuudesta sekä matkapuhelinnumerosi tai Etuasiakkuustilisi kautta tapahtuvasta toiminnasta.  

 4. 4.    Etukupongit
  Etuasiakkaana olet oikeutettu etukuponkeihin, joita saat Verkkokaupassa tehdyistä ostoksista tässä kohdassa esitetyin tavoin. Etusi 1500 euron ja sen ylittävillä ostoksilla on siis yhteensä 131 euroa. Tämän yhteissumman ylittävistä ostoksista ei kerry uusia kuponkeja.
  Ostostesi yhteissumma vuoden aikana    Ansaitsemasi etukuponki

 5. 100 €    5 €
  300 €    12 €
  500 €    14 €
  700 €    16 €
  900 €    18 €
  1100 €    20 €
  1300 €    22 €
  1500 €    24 €
 6.  

Etukuponkien ensimmäinen kertymisvuosi alkaa siitä päivästä, jolloin Etuasiakas on rekisteröitynyt Etuasiakkaaksi, ja seuraava kertymisvuosi alkaa tasan vuoden kuluttua rekisteröitymisestä. Kun uusi kertymisvuosi alkaa, ostosten yhteissumma alkaa nollasta.
Etukuponkeja voi käyttää vain Verkkokaupassamme. Etukuponkeja ei voi vaihtaa rahaksi eikä ostaa lahjakortteja. Kuponkikoodi, jonka tarvitset etukupongin käyttääksesi, toimitetaan sinulle Verkkokaupan Käyttäjäprofiiliin. Etukupongit ovat voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jolloin asiakas on ansainnut kupongin. Viimeinen voimassaolopäivä ilmoitetaan kussakin kupongissa. Etukuponkia ei voi käyttää viimeisen voimassaolopäivän umpeuduttua.  


5.    Etuasiakkuusohjelmassa käsiteltävät tiedot
5.1 Etuasiakkaiden henkilötietojen käsittely
Etuasiakkuusohjelmaan liittyminen edellyttää näiden liittymisehtojen hyväksymistä. Hyväksymällä nämä liittymisehdot solmit Atrian kanssa Etuasiakasohjelmaan liittymistä koskevan sopimuksen, jolloin Atria käsittelee Käyttäjätiliisi kytkeytyviä henkilötietoja kyseisen sopimuksen perusteella.  
Mikäli et ole luonut omaa Käyttäjätiliä Verkkokaupassa, emme voi tarjota sinulle näissä ehdoissa kuvattuja etuja. Seuraamme tietojen keräämisessä ja tallentamisessa Atrian verkkopalveluita koskevaa tietosuojakäytäntöä.


6. Vahingonkorvausvastuu 
Atria ei vastaa järjestelmähäiriöistä tai Etuasiakkuusohjelmassa esiintyvistä häiriöistä, häiriöistä etujen saatavuudessa, inhimillisistä tai teknisistä hinnoitteluvirheistä eikä niiden mahdollisista seurauksista. Lisäksi Atria ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Etuasiakkuusohjelman keskeytyksestä, muutoksista, lakkautuksesta tai muista vastaavista tapahtumista. Atria ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä vahingoista.  
Yllä oleva vastuunrajoitus ei vaikuta tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen.  


7. Etuasiakkuuden päättäminen 
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus päättää Etuasiakkuus syytä ilmoittamatta ottamalla yhteyttä Atrian asiakaspalveluun. Atrialla on oikeus päättää Etuasiakkuus kymmenen (10) päivän irtisanomisajalla, jos asiakas ei noudata näitä Etuasiakkuusehtoja tai voimassa olevaa lainsäädäntöä tai muutoin väärinkäyttää tai manipuloi Etuasiakkuusohjelmaa. Painavasta syystä Atria voi päättää jäsenyyden loppumaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta Asiakkaalle.


8. Ehtojen muutokset
Atria voi oman harkintansa mukaan muuttaa näitä ehtoja tässä kappaleessa selostetun mukaisesti. Voimassa oleva versio ehdoista on aina luettavissa Verkkokaupassa. Ehtojen päivitysajankohta mainitaan aina näiden ehtojen alussa.   
Atria voi milloin tahansa lopettaa, keskeyttää, rajoittaa tai muuttaa Etuasiakkuusohjelmaa ja sen ehtoja mm. seuraavista syistä:  
•    kaupalliset tai tuotannolliset syyt tai vastaavat merkittävät muutokset  
•    hinnoittelu-, järjestelmä- tai palveluelementtien kehittämiseen tai muuttamiseen liittyvät syyt
•    tietosuojan tai tietoturvan kehittämisestä ja suojaamisesta johtuvat syyt  
•    lainsäädännön muutokset tai viranomaisen päätökset.  
Mikäli Atria tekee vähäisiä muutoksia näihin ehtoihin, muutoksista pyritään viestimään jäsenille kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestitse. Jos Atria muuttaa Etuasiakkuusohjelman ehtoja merkittävästi, Atria ilmoittaa Etuasiakkaille tästä sähköpostilla tai tekstiviestitse ja pyytää asiakkaita hyväksymään ehdot ennen Etuasiakkuuden käytön jatkamista.  
Mikäli asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, Atrialla on oikeus päättää Etuasiakkuus.  
Mikäli Atria lopettaa Etuasiakkuusohjelman, siitä pyritään ilmoittamaan asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen, mikäli mahdollista. 


9. Muuta
Mikäli näitä ehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Asiakas voi aina myös nostaa kanteen ja olla vastaajana oman asuinpaikkansa käräjäoikeudessa.  
Asiakkaalla on mahdollisuus käynnistää riita-asian käsittely myös Euroopan komission tarjoamalla verkkovälitteisellä riidanratkaisufoorumilla (https://ec.europa.eu/consumers/odr).